Vent litt, vi jobber med saken

L o a d i n g . . .

Delegering av roller i Altinn

Hvilke skjemaer du har tilgang til i Altinn bestemmes av hvilke roller og rettigheter du har. Under er en oversikt over ulike måter å delegere rettigheter knyttet til Fellestjenester BYGG i Altinn. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i Altinn fortløpende.

Før du starter

Logg inn i Altinn og velg virksomheten du skal representere. Da kommer du til denne menyen:

 

Du kan endre hvilken aktør du representerer ved å trykke på navnet ditt oppe til høyre. Her kan du også finne menyen som vist på skjermbildet, ved å trykke på Innstillinger.

For å delegere rettigheter knyttet til byggesak i Altinn, må du ha rollen Tilgangsstyring, i tillegg til tilgang til tjenestene du vil delegere. Daglig leder har automatisk disse tilgangene.

Ved å klikke på Skjemaer og tjenester du har tilgang til, kan du se om du har de nødvendige tilgangene.

Delegering av roller og rettigheter knyttet til byggesak

Velg Andre med rettigheter til skjema og tjenester/virksomhet.

Velg hvilken person eller virksomhet du vil gi rettigheter til fra listen eller Legg til ny. Dersom du velger en virksomhet, delegeres denne automatisk til daglig leder, som kan delegere rettigheten videre i sin organisasjon.

Legg inn en person eller virksomhet og trykk på Neste. Da kommer du til dette skjermbildet:

 

Herfra kan du velge å delegere roller og rettigheter på to måter:

  1. Delegere enkeltrettigheter
  2. Delegere en rolle

 

1. Delegere enkeltrettigheter

Dersom du ønsker å skreddersy tilgangen til en person eller virksomhet, kan du delegere enkeltrettigheter.

Skriv inn navnet på tjenesten i tekstboksen Gi nye rettigheter. En oversikt over tjenestene i Fellestjenester BYGG finner du her: https://fellesbygg.dibk.no.

Du kan også gå inn på tjenesten du vil gi tilgang til og gi rettigheter derfra, se https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/gi-roller-eller-rettighet-via-sokefunksjon/.

 

2. Delegere en rolle

Dersom du ønsker å delegere flere tjenester samtidig, er det enklest å delegere en rolle. En rolle er en samling skjemaer og tjenester.

Klikk på Har disse rollene og velg + legg til ny rolle for å få opp listen med roller. 

Ønsker du å vite hvilke skjema rollen gir tilgang til, kan du trykke på spørsmålstegnet til høyre for rollenavnet. 

Du kan enten gi tilgang til den forhåndsdefinerte rollen "Kommunale tjenester" eller lage en egendefinert rolle.

 

A: Delegere rollen "Kommunale tjenester"

Tjenester knyttet til Fellestjenester BYGG finnes i rollen "Kommunale tjenester". Du må ha rollen selv for å kunne delegere den videre. Daglig leder har automatisk denne rollen.

I listen over roller, markerer du rollen "Kommunale tjenester" og klikker Ferdig nede til venstre for å utføre delegeringen. 

 

B: Opprette en Egendefinert rolle

Dersom du synes rollen "Kommunale tjenester" gir for vide rettigheter, og samtidig ønsker en samling tjenester som enkelt kan delegeres til flere, kan du opprette en egendefinert rolle.

I listen over roller, velger du + legg til ny rolle.

Legg til tjenestene du ønsker at skal inngå i rollen. Du kan skrive "Direktoratet for byggkvalitet" for å få en oversikt over tjenester i produksjon, eller søke opp enkelttjenester. En oversikt over skjemaene finner du her: https://fellesbygg.dibk.no.

 

Når du har lagt til alle tjenestene, trykker du Lagre.

Deretter kan du gå tilbake til listen over roller og rettigheter tilknyttet personen eller virksomheten. Trykk på Har disse rollene og marker rollen du har laget. Trykk Ferdig nede til venstre for å utføre delegeringen.