Vent litt, vi jobber med saken

L o a d i n g . . .

Velkommen til byggesøknadsløsningen

Her kan du arbeide medsignere og sende inn byggesøknader til alle landets kommuner.

Tjenesten MAKS-søk er tilgjengelig for alle som abonnerer på kvalitetsledelsessystemet MAKS, levert av Arkitektbedriftene i Norge (AiN).  Abonnement på MAKS er forbehold arkitektbedrifter som kvalifiserer for medlemskap i AiN.

Vi legger vekt på:

  • gjenbruk av data
  • gode brukeropplevelser
  • kontroll av skjema før innsending for å unngå feil og mangler
  • veiledning i form av tilpassede skjemaløsninger for arkitekter

Tjenesten ble lansert mai 2018.

Følgende søknader kan sendes via MAKS-søk:

  • rammesøknad
  • nabovarsel
  • IG
  • Midlertidig brukstillatelse
  • ferdigattest
  • søknad om endring av gitt tillatelse
I tillegg er det mulig å sende gjennomføringsplaner og distribuere erklæring om ansvarsrett, samsvar- og kontrollerklæringer til digital signering.
 

All innsending og signering skjer med din personlige Altinn-bruker. Men du kan arbeide med alle søknadstyper med din vanlige MAKS-bruker inntil du skal gjøre en innsending.

 Logo positiv_skjermLogo positiv_skjermLogo positiv_skjerm

 

Les mer om Fellestjeneste Bygg og digitale søknadsløsninger her

DiBK_FTB_knapp